040 808 585, 02 5555 111

Poslovna dokumentacija

Strokovno prevajanje poslovne dokumentacije

EuroComIT3 nudi strokovno prevajanje poslovne dokumentacije za podjetja, institucije in druge organizacije, ki delujejo v različnih storitvenih in proizvodnih dejavnostih v zasebnem in javnem sektorju.

Odlikujemo se zlasti na naslednjih področjih:

• prevajanje poslovnih poročil, napovedi in načrtov
• prevajanje računovodskih izkazov in finančnih dokumentov
• prevajanje naročil, ponudb, pogodb in sporazumov
• prevajanje tehnične dokumentacije, specifikacij, navodil ter priročnikov za delo in uporabo za različne dejavnosti, izdelke in storitve
• prevajanje knjig, učbenikov in delovnih zvezkov

• prevajanje pravne dokumentacije, internih pravil in aktov
• prevajanje zapisnikov poslovnih sestankov, sej skupščin in drugih zapisnikov
• prevajanje dokumentov, povezanih z zaposlovanjem in upravljanjem človeških virov
• prevajanje poslovne korespondence na papirju in elektronskih sporočil.

O prevajanju poslovne dokumentacije

Današnja podjetja, institucije in organizacije komunicirajo s prodajalci, kupci in partnerji na globalnih trgih ter ustanavljajo podružnice in iščejo svoje sodelavce v različnih državah. Razvoj informacijske tehnologije je prinesel revolucijo v razvoju komunikacijskih kanalov. Kljub temu pa je treba premostiti jezikovne vrzeli in preseči kulturne razlike ter zagotoviti natančno, hitro in uspešno komunikacijo z interesnimi skupinami na vseh ciljnih trgih. Prevajanje različnih dokumentov in sporočil ima pri tem pomembno vlogo, pri čemer je strokovno poznavanje izdelka, storitve, dejavnosti ter dokumentov, ki spremljajo poslovanje, vsaj tako pomembno kot obvladovanje jezika. Pogosto je treba zagotoviti hiter prevod komunikacij, skoraj v realnem času.

EuroComIT3 sodeluje z odličnimi prevajalci, ki govorijo materni jezik vaših potencialnih strank in so hkrati strokovnjaki z bogatimi izkušnjami pri prevajanju poslovne in tehnične dokumentacije v posameznih dejavnostih. Kadar je treba zagotoviti hitre prevode, si pomagajo s strojnim prevajanjem, pomnilniki prevodov in glosarji, ki smo jih razvili sami, in nam omogočajo bistveno skrajšanje časa prevajanja in dosledno uporabo strokovnih izrazov, značilnih za posamezne dejavnosti.

Nudimo prevajalske storitve dokumentov v vseh formatih: pdf, doc, docx, rtf, xml, html, ročno napisani dokumenti in ostali formati.

Najugodnejša ponudba na trgu. Prepričajte se sami.

Prevajanje je le ena od naših storitev. V celoti se prilagodimo vam in vašim željam ter vam na podlagi večletnih izkušenj naših prevajalcev nudimo bogate prevajalske storitve na enem mestu.
POVPRAŠEVANJE