040 808 585, 02 5555 111

INDUSTRIJA

ALAS-international, Avstrija
Amada-Schiavi, Italija
Belinka-Kemostik, Kamnik
Brest Pohištvo, Cerknica
Bosch, Nemčija
Color, Medvode
Carrera Optyl,
Ormož Deming, Miklavž
Elan, Begunje
ENERGO TIM d.o.o.
ETA Kamnik
Ferina, Maribor
Gorenje, Velenje
Gorenje Interieri, Maribor
Gorenjka, Lesce
Gopla, Maribor
Gradis, Maribor
Granit, Slovenska Bistrica
Henkel, Maribor
Hidromont, Maribor
IMP-Livar, Ivančna Gorica
IskraEmeco, Kranj
IskraEro, Kranj
Iskratel, Kranj
Iskra merilne naprave
Jelovica, Škofja
Loka Juteks, Žalec
Kemostik, Ljubljana
Kemplast, Domžale
Krupps, Nemčija
Marles, Maribor
Meltal, Maribor
Messer, Ruše
Metalna Impro, Maribor
Metalna SRM, Maribor
Miometal, Maribor
Montavar, Maribor
Moulinex, Francija
MTI-Evropa, Maribor
Nafta Lendava
Niko, Železniki
Paloma, Sladki vrh
Perutnina Ptuj
Philips, Nizozemska
Pinus, Rače
Platinum Technologie, Avstrija
Pomurski sejem, Gornja Radgona
Pomurske mlekarne, Murska Sobota
Prevent, Slovenj Gradec
Paksima PS d.o.o.
Primat, Maribor
Schrack Energietechnik, Slov. Gradec
Siemens, Nemčija
Tesla d.o.o.
Siporex, Zagorje
Strojbeton, Ljubljana
Swaty, Maribo
Šampionka, Renče
Šumi, Ljubljana
Tefal-Rowenta, Avstrija
Tekotex, Avstrija
TIM, Laško
Tokam, Gornja Radgona
TVT Nova, Maribor
Univit, Ljubljana
Valkarton, Logatec
Vesna, Maribor
Zarja-Elektronika, Kamnik

TRGOVINA

Art optika, Maribor
Beiersdorf, Ljubljana
Bosch&Siemens
Carl Zeiss, Maribor
Chemo, Ljubljana
Die Ghostwrite, Avstrija
Diversey Lever, Maribor
Finea-Holding, Ljubljana
Flamin Holding, Ljubljana
Frigo Scandia, Švedska
Interles, Lenart
Intertrade ITS, Ljubljana
International Business Network, Nemčija
Kačar-Mont, Maribor
Kovinotehna-MKI, Novo mesto
Lesnina Ljubljana
Lidl, Avstrija
Luka Koper
Medicop, Murska Sobota
Merck Sharp & Dohme Idea Inc., Ljubljana
Mobil marketing, Ruše
MSD, Ljubljana
Nordmann, Rassmann Handelsges.mbH, Maribor
Nestor, Maribor
NIKE International, Švedska
Opel Southeast Europe Ltd. Hungary
OTIS lift, Maribor
Peugeot, Ljubljana
Pohištvo Iskra, Medvode
Plenus, Maribor
Pliva, Ljubljana
Schering Berlin
Schrack Energie-technik Slo. Gradec
SEB, Francija
Segro, Avstrija
Slosad, Hoče pri Mariboru
Slovenijavino, Ljubljana
Vista, Maribor
Zeppelin trade, Slov. Konjice
Zepter Slovenija, Slov. Gradec

EU

CDT (Centre de traduction, Luxembourg), OHIM
CDT EEA (European Enviromnent Agency)
CDT EMEA (European Medical Agency)
CDT ECHA (European Chemicals Anegcy)
CURRIA (Court de Justice)
UNHCR
EUROPEAN COMMISSION, BRUSSEL

BANKE

A banka
Nova Kreditna banka Maribor
Nova Ljubljanska banka
Poštna banka Slovenije
Pro banka
Raiffeisen Krekova banka
Raiffeisen Zentral Bank
Volksbank-Ljudska banka

UNIVERZE

Biotehniška fakulteta
Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor
Fakulteta za gradbeništvo, Ljubljana, Maribor
Fakulteta za kmetijstvo, Maribor
Fakulteta za organizacijske vede
Medicinska fakulteta, Ljubljana
Medicinska fakulteta: Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
Medicinska fakulteta: Inštitut za socialno medicino
Pedagoška fakulteta, Maribor
Tehniška fakulteta, Maribor
Teološka fakulteta, Ljubljana
Univerza v Mariboru

VLADA

Agencija za energijo RS
Družba za avtoceste RS
Geodetska uprava RS
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Ministrstvo za promet
Ministrstvo za zunanje zadeve
Protokolarni servis Brdo
Služba za lokalno samoupravo
Urad za makroekonomske odnose
Veterinarski zavod RS
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod za obvezne rezerve nafte

STORITVE

Aquaplus, Avstrija
Blue Danube, ZDA
BV Loncar d.o.o.
Cestno podjetje Koper
Cestno podjetje Maribor
CSM, Maribor
Danfoss, Ljubljana
DIW servis, Ljubljana
Energotehna, Celje
Elektro Gorenjska
Elektro Ljubljana
Elektro Maribor
Emona Obala Koper
Eurovit, Maribor
Fit Media, Celje
Gozdno gospodarstvo, Maribor
Hidroinženiring, Ljubljana
Hotel Lev, Ljubljana
Hotel Slavija, Maribor
Intercontact, Nemčija
Imecon, Maribor
ISS Servisystem, Maribor
Komuna projekt, Maribor
Laycom media, Ljubljana
LANcom Maribor
Lexica, Avstrija
LNE International, Belgija
McKinsey, ZDA
Medinet – Amis
Merit International, Ljubljana
Mikrosag Nova, Maribor
Mikro+Polo, Maribor
Mobitel d.d.
Neckermann, Avstrija
NGR, Maribor
Odvetniška pisarna Rok Gerlovič
Odvetnik Boris Kac
Patentni urad, Maribor
Pekarna Hlebček, Maribor
Pro-Focus, Maribor
Projekt MR, Maribor
Projektivno tehnološki biro
Protech, Maribor
PROKOLEKT d.o.o.
PR PLUS d.o.o.
Publicus, Ljubljana
Smeri, Ravne na Koroškem
Splošna plovba Piran
TBS TEAM 24, Hoče
Terme, Maribor
Tovarna vizij, Ljubljana
Tractebel, Belgija
VELOX d.o.o.
ZIM, Maribor

INSTITUCIJE

Agriconsulting Europe, Bruselj
Berlitz, Irska
Bolnica Celje
British Embassy, Ljubljana
Carl Bro, Bruselj
CDT, Luxembourg
Center za mednarodno sodelovanje in razvoj
Center za promocijo turizma, Ljubljana
Cogen, Belgija
DDC svetovanje inženiring, d.o.o.
Društvo Ključ, Center za boj proti trgovini z belim blagom
EIR Development Partners, Grčija
Ekonomski inštitut, Ljubljana
Ekonomski inštitut, Maribor
Elektrogospodarstvo Slovenije
Evropska komisija-Generalna direkcija
GEA College, Ljubljana
Generali SKB, Ljubljana
Gospodarska zbornica Slovenije
GZS Maribor
Humanitas Verwaltungs und
Beteiligungsges.m.b.H., Avstrija
Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana
Inštitut za hmelj. in pivovar., Žalec
Inštitut RS za rehabilitacijo
Javni zavod radiotelevizija Slovenija
Javni gosp. zavod za turizem
Kmetijski zavod, Maribor
Krekova družba d.o.o.
MPLUS, Maribor
Mariborski razvojni inštitut
Mestna občina Maribor
Občinska obrtna zbornica G. Radgona
Območna obrtna zbornica Škofja Loka
Okrožno sodišče v Mariboru
Ozara, Maribor
Policijski sindikat Slovenije
Pomurski tehnološki center, Lendava
Pošta Slovenije, Maribor
Prleška razvojna agencija
Regionalna razvojna agencija Mura
RVT, Maribor
SAZU, Biološki inštitut, Ljubljana
SAZU, IRK, Postojna
Sindikat SKEI, Ljubljana
Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Savatech
Smelt INTAG, Nemčija
Splošna bolnišnica Maribor
Štajerski tehnološki park, Pesnica
Tehniški muzej Slovenije, Ljubljana
Telekom, Ljubljana
Thomas International, Anglija
Turboinštitut, Ljubljana
Visoka podjetniška šola, Portorož
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Sindikat SKEI, Ljubljana
Športni center Pohorje
Zavarovalnica Maribor
Zavarovalnica Triglav
Zdravniški vestnik, Ljubljana
Zdravstveni zavod, Mariborske lekarne Galenski laboratorij
Zveza društev diabetikov Slovenije, Ljubljana
Zavod za zdravstveno varstvo, Celje
Zdravilišče Radenci
ZLSD, Maribor

POVPRAŠEVANJE