040 808 585, 02 5555 111

NAŠ TEAM

Nicole Jelen
Direktorica, vodja projektov

Mag. Andrej Snedec
Prevajalec EN, FR, revizor, lektor

Danica Snedec
Lektorica, projektni vodja

Mag. Suzana Mihelič Cergol
Prevajalka DE, CS, lektorica

Dr. Tanja Sagadin Angleitner
Vzdrževanje baz, revizorka

 

 

Mag. Tomaž Klojčmik
Strokovnjak za besedila s področja IKT

Margit Krivec univ. dipl. ekon.
Strokovnjak za besedila s področja ekonomije

Mag. Mladen Kraljič
Strokovnjak za besedila s področja prava

Dr. Jernej Oberčkal, univ. dipl. biokemik
Strokovnjak za besedila s področja medicine in farmacije

Dr. Nina Krajnc
Strokovnjakinja za besedila s področja marketinga

 

 

Blaž Strnad
Tehnična podpora, vzdrževalec spletnih strani

Mitja Pavlič
Vzdrževalec programske strojne opreme

POVPRAŠEVANJE