040 808 585, 02 5555 111

PONUJAMO NASLEDNJE PREVAJALSKE STORITVE:

Prevajalske storitve Eurocomit3: odločite se za kvaliteto

Naša prevajalska agencija je v dvajsetih letih opravila prevajalske storitve za več kot 1000 zadovoljnih strank. Zagotavljamo vse jezikovne prevajalske storitve. Prevajamo vse vrste besedil za gospodarstvo, naravoslovne in znanstvene vede. V prevajalske storitve pa je vključena tudi lektura naravnih govorcev. V prevod zahtevnejših besedil, z zelo ozkega strokovnega področja, v prevajalski tim vključimo še strokovnjaka, ki poskrbi za strokovno terminologijo. S tem zagotovimo konsistenten in kvaliteten prevod. 

Prevajalske storitve Eurocomit3: odločite se za uspeh

Prevod je kakovosten, če izpolnjuje dva kriterija: natančnost in jasnost. Pomen izvirnega besedila mora biti natančno in jasno prenesen v jezik, ki ga prevajamo. Vsako naročilo obravnavamo individualno. Kakovosten strokovni prevod neposredno vpliva na naročnikov uspeh, ali pa je lahko ključnega pomena pri uspehu naročnika na tržišču.

Prevajalske storitve Eurocomit3: odločite se za stroko

Eurocomit3 je prevajalska agencija z visokimi standardi kakovosti za prevajalske storitve. S strokovnimi prevodi vam pomagamo v mednarodno okolje. Prevajanje besedil je storitev za podjetja, javne institucije in posameznike. Prevajanje besedil različnih strok, zahteva od naših prevajalcev določeno stopnjo specializacije in usposobljenost uporabe strokovne terminologije.

Prevod je prenos pomena iz izvirnega jezika v ciljni jezik. Prevodi pa ne smejo izgubiti pomena vsebine. Upoštevanje kulturnih razlik med izvornim v ciljni prevod, je ključno pri prevajanju ki ga izvaja naša prevajalska agencija. Predvsem pa zahteva prevajanje visoko stopnjo koncentracije, prevajalske kompetence in trdno strokovno usposobljenost za področje, ki se bo prevajalo. 

Prevajalske storitve Eurocomit3: odločite se za dolgoročno sodelovanje

Naročene prevajalske storitve opravimo po naročnikovi želji. Prevodi pa so opravljeni v dogovorjenem roku. Prevajanje naročnikovih storitev prinaša najboljše rezultate, kadar skupno gradimo dolgoročno sodelovanje. Prevajalci pa poznajo naročnikovo področje, terminologijo in zahteve ter posebnosti. Hitro se odzivamo na naročene prevajalske storitve, ažurni smo pri organizaciji projektne izvedbe in pravočasno opravimo oddajo naročila. Naj postane Eurocomit3 vaš prevajalski servis, in poleg prevajanja vam bomo oblikovali in besedilo pripravili za tisk.

 

PREVAJALSKA AGENCIJA Z NAPREDNO TEHNOLOGIJO

Smo prevajalska agencija s sodobnimi prevajalskimi orodji.

Globalizacija je zajela tudi prevajalske storitve. Poleg postopkov za zagotavljanje kakovosti (lektoriranja in lokalizacije), Eurocomit3 uporablja programska orodja za preverjanje znotraj samih programov: XLZ – cheecker, LTB Report, idr. S temi orodji zagotovimo doslednost prevoda, ko več prevajalcev sodeluje pri enem projektu. Naši prevajalci se izobražujejo in udeležujejo spletnih seminarjev in uporabe prevajalskih orodij, ki jih uporabljajo pri delu

Najugodnejša ponudba na trgu. Prepričajte se sami.

Prevajanje je le ena od naših storitev. V celoti se prilagodimo vam in vašim željam ter vam na podlagi večletnih izkušenj naših prevajalcev nudimo bogate prevajalske storitve na enem mestu.
POVPRAŠEVANJE