040 808 585, 02 5555 111

Logistika, transport in trgovina

Prevajanje v vse jezike je osnovno načelo vseh transportnih subjektov Logistika je ena od glavnih dejavnosti vsake družbe. Obsega vsa področja: od pretoka informacij, prevoza, skladiščenja, kontrole, skrbnega ravnanja z blagom, zavarovanja, varnosti. Je pomembna veriga dejavnosti in temelji na optimizaciji časa, stroškov in izvedbe. Cilj je: zagotoviti prave dobrine in storitve na pravem kraju in ob pravem času. EUROCOMIT3 zagotavlja prevajalske storitve na vseh sistemih logistike.

Na področju logistike, transporta in trgovine vam v naši prevajalski agenciji nudimo prevajanje:

 • nabavne logistike
 • proizvodne logistike
 • distribucijske logistike
 • razbremenilne logistike
 • poslovne logistike
 • informacijske logistike

LOGISTIKA ZA RAZLIČNE VRSTE PROMETA zahteva različne uporabe prometa:

 • ladijski promet
 • rečni promet
 • cestni promet
 • železniški promet
 • zračni promet

Kako lahko pomaga Eurocomit3?

Globalizacija logistike in transporta zahteva prevode za različne dokumente:

 • prevod certifikatov, licenc, dovolilnic, CEMT dovolilnic, carinskih deklaracij
 • Prevod bančnih transferjev
 • prevod transporta  nevarnih snovi
 • prevod transporta farmacevtskih izdelkov
 • prevod transporta  prehrambenih izdelkov in njihovega porekla
 • prevod transportnih pogodb
 • prevod varnostnih listov
 • prevod Direktiv Sveta EU
 • prevod Uredbe Sveta (EGS)
 • prevod Sporazumov med državami
 • prevod kršitev
 • prevod zavarovanje tovora
 • prevod inšpekcijskih pregledov
 • prevod veljavnih prometnih pravil
 • prevod nesreč v tujini in doma
 • prevod za nabavo materialov
 • prevod spletnih strani
 • prevod posebnih prevozov
 • prevod terjatev
 • prevod potnih listov in dokumentov
 • prevod odškodninskih zahtevkov
 • prevod mednarodnih zračnih pogodb
 • prevod železniških in cestnih signalizacij, uvoženih naprav

Zaupali so nam in še vedno nam zaupajo:

 • Ministrstvo za promet
 • PHARE
 • DDC
 • DARS
 • ECHA
 • ENVIRENMENT
 • Cestno podjetje Maribor
 • Pomurski tehnološki park
 • Evropskega sodišča
 • odvetniške družbe Čeferin..
 • Ministrstvo za obrambo
 • Ministrstvo za notranje zadeve
 • Intercontact, Nemčija
 • Slosad
 • Messer Slovenija
 • Luka Koper
 • in mnogi drugi

Jeziki, ki so najpogosteje uporabljeni so:

angleščina, nemščina, italijanščina, slovaščina, ruščina, poljščina,srbščina.

Najugodnejša ponudba na trgu. Prepričajte se sami.

Prevajanje je le ena od naših storitev. V celoti se prilagodimo vam in vašim željam ter vam na podlagi večletnih izkušenj naših prevajalcev nudimo bogate prevajalske storitve na enem mestu.
POVPRAŠEVANJE