040 808 585, 02 5555 111

Vsaj eno do navedenih področij potrebujete v tujem jeziku.

 • spletna prodaja,
 • pogodbe,
 • certifikati,
 • deklaracije,
 • patenti,
 • embalaže,
 • kakovost in varnost živil,
 • promocija v prehrambeni verigi,
 • tehnologije surovin in predelave,
 • tehnična dokumentacija,
 • doktorske dizertacije,
 • veterinarska medicina,
 • kmetijska mehanizacija,
 • gozdarska mehanizacija,
 • lesna in predelovalna industrija,
 • mlekarstvo, pekarstvo in pivovarstvo,
 • intelektualna lastnina,
 • industrijsko oblikovanje,
 • evropski razpisi

Prevajamo strokovne članke za področja

 • agronomijo,
 • varstvo narave,
 • biotehnologijo in genski inženiring,
 • agrotehnike,
 • genetiko,
 • biologijo,
 • mikrobiologijo,
 • geologijo, pedologijo, pedogenezo,
 • ekonomska geologija,
 • ekosisteme,
 • fitofarmacija
 • zootehniko…
 • tehnološka odkrivanja
 • okoljske vede in inženirstvo,
 • hidrologija in hidrogeologija,
 • varstvo gozdov,
 • gozdovi in njihovi proizvodi,
 • živinoreja, sadjarstvo, poljedeljstvo,
 • čebelarstvo,
 • raziskave herbicidov in pesticidov,
 • prehrano,
 • prehrambeno kemijo,
 • alergije na hrano in patofiziologijo
 • laboratorijsko tehnologijo,
 • biorazgradljive plastike,
 • delovno pravo v živilski in prehrambeni industriji
 • letna poročila in bilance,

O prevajanju kmetijskih, gozdarskih in prehrambenih besedil.Vsebine, ki jih prevedemo so velik izziv za Eurocomit3, saj dobro poznamo terminologijo, ki jo izvrstno prevajamo. Ne samo, da dobro poznamo strokovno terminologijo, je naše poznavanje kmetijske, gozdarske in prehrambene stroke pravtako na visokem nivoju. Zadovoljne stranke se vračajo. Cene prilagajamo trgu. Pogodbe, certifikate, patente in osebne dokumente tudi sodno overimo.

Naši največji naročniki, s katerimi sodelujemo in smo sodelo

 • Perutnina Ptuj
 • Ministrstvo za okolje in prostor
 • ETA Kamnik,
 • Kmetijsko gozdarska zbornica
 • Frigo Scandia, Švedska
 • Amada Italia
 • SAZU, Biološki inštitut
 • Šampionka Renče
 • Inštitut za meroslovje in kakovost
 • Veterinarski zavod RS
 • Ministrstvo za okolje in prostor
 • Fakulteta za kmetijstvo, Maribor
 • Štajerska gospodarska zbornica
 • Mariborske lekarne,Galenski laboratorij
 •  Zveza društev diabetikov
 • Gozdno gospodarstvo Maribor
 • Pivovarna Laško

Najugodnejša ponudba na trgu. Prepričajte se sami.

Prevajanje je le ena od naših storitev. V celoti se prilagodimo vam in vašim željam ter vam na podlagi večletnih izkušenj naših prevajalcev nudimo bogate prevajalske storitve na enem mestu.
POVPRAŠEVANJE