040 808 585, 02 5555 111

Pogodbena dokumentacija

EuroComIT3 nudi strokovno prevajanje pogodbene dokumentacije za podjetja, institucije in druge organizacije, ki delujejo v različnih storitvenih in proizvodnih dejavnostih v zasebnem in javnem sektorju. Odlikujemo se zlasti na naslednjih področjih:

• prevajanje različnih podjetniških in individualnih pogodb o prodaji in nakupu različnih izdelkov in storitev
• prevajanje različnih licenčnih pogodb, splošnih pogodbenih pravil in drugih dokumentov, ki se pojavljajo v spletni trgovini in internetnem poslovanju
• prevajanje različnih ustanoviteljskih pogodb, kot so družbene pogodbe in statuti delniških družb
• prevajanje različnih sporazumov in pogodb o različnih oblikah sodelovanja
• prevajanje večstranskih pogodb in sporazumov o partnerstvih in konzorcijih za izvedbo skupnih projektov
• prevajanje splošnih pravil in specifičnih pogodb mednarodnih finančnih institucij
• prevajanje pogodb o zaposlitvi, individualnih pogodb za poslovodne delavce, avtorskih in podjemnih pogodb
• prevajanje različnih obrazcev, vzorcev in drugih vnaprej pripravljenih formatov.

Nudimo prevajalske storitve dokumentov v vseh formatih: pdf, doc, docx, rtf, xml, html, ročno napisani dokumenti in ostali formati.

O prevajanju pogodbene dokumentacije

V sodobnem svetu je čezmejno poslovanje pravilo. Podjetja in zasebniki poslujejo neposredno s partnerji v več državah ali z neznanimi prodajalci in kupci prek interneta. Pogodbena dokumentacija, ki jo pripravljajo pravni strokovnjaki v različnih jezikih, običajno vsebuje vrsto izrazov in fraz, ki so običajnemu bralcu težko razumljive. Natančno razumevanje pogodbe, naj gre za večstranski sporazum o izvedbi projekta med partnerji v več državah ali za preprost nakup izdelka prek interneta, je prvi pogoj za izvedbo posla v zadovoljstvo vseh vključenih strank in eno od najpomembnejših varoval strank pred nepričakovanimi in neželenimi posledicami.

EuroComIT3 ima bogate izkušnje s prevajanjem različnih pogodb. To delo pri nas opravljajo odlično usposobljeni prevajalci, ki govorijo materni jezik in obvladajo pravne izraze in fraze, značilne za posamezne jezike.

Najugodnejša ponudba na trgu. Prepričajte se sami.

Prevajanje je le ena od naših storitev. V celoti se prilagodimo vam in vašim željam ter vam na podlagi večletnih izkušenj naših prevajalcev nudimo bogate prevajalske storitve na enem mestu.
POVPRAŠEVANJE