040 808 585, 02 5555 111

Prevod v španščino

EuroComIT3 nudi prevajanje v španski jezik za celo vrsto različnih namenov.

Nudimo prevajalske storitve dokumentov v vseh formatih: pdf, doc, docx, rtf, xml, html, ročno napisani dokumenti in ostali formati.

Prevajalske storitve v španskem jeziku izvajajo prevajalci, ki jim je španščina materni jezik. Na voljo so vam prevodi iz španskega v angleški in iz angleškega v španski jezik.
Prevajalci EuroComIT3 so strokovno usposobljeni in imajo ustrezne izkušnje, zato so prevodi za uporabnike španskega jezika lahko razumljivi in se lepo berejo.

Posebno se odlikujemo na naslednjih področjih:

  • prevajanje pravnih dokumentov,
  • prevajanje poslovnih dokumentov,
  • prevajanje znanstvenih in tehničnih dokumentov,
  • prevajanje akademskih člankov in prispevkov,
  • prevajanje in lokalizacija spletnih strani in spletišč,
  • namizno založništvo.

O španskem jeziku

Španščina je po številu govorcev drugi najbolj razširjeni jezik svetu (za angleščino). Kot prvi jezik ga govori okoli 440 milijonov ljudi in je s tem uvrščen na drugo mesto (za kitajščino), za sporazumevanje pa ga uporablja 490 milijonov govorcev. Večina govorcev španščine živi v obeh Amerikah, vendar se španščina kot materni jezik uporablja še v Afriki, Avstraliji, več evropskih državah, na Kitajskem in Rusiji. Uradni jezik v Španiji in večini srednjeameriških in latinskoameriških držav se deli na dve narečni skupini: kastiljščina in latinska španščina. Med narečnima skupinama obstajajo precejšnje razlike, zato je zelo pomembno, da prevajanje opravljajo prevajalci, ki obvladajo jezikovne posebnosti narečij in kulturne razlike.

Najugodnejša ponudba na trgu. Prepričajte se sami.

POVPRAŠEVANJE