040 808 585, 02 5555 111

Prevod v ruščino

 EuroComIT3 nudi več prevajanje v ruski  jezik za celo vrsto različnih namenov.

 Nudimo prevajalske storitve dokumentov v vseh formatih: pdf, doc, docx, rtf, xml, html, ročno napisani dokumenti in ostali formati.

 Prevajalske storitve v ruskem jeziku izvajajo prevajalci, ki jim je ruščina materni jezik. Na voljo so vam prevodi iz ruskega v angleški in iz angleškega v ruski jezik.
Prevajalci EuroComIT3 so strokovno usposobljeni in imajo ustrezne izkušnje, zato so prevodi za uporabnike ruskega jezika lahko razumljivi in se lepo berejo.

Posebno se odlikujemo na naslednjih področjih:

  • prevajanje pravnih dokumentov,
  • prevajanje poslovnih dokumentov,
  • prevajanje znanstvenih in tehničnih dokumentov,
  • prevajanje akademskih člankov in prispevkov,
  • prevajanje in lokalizacija spletnih strani in spletišč,
  • namizno založništvo.

O ruskem jeziku

Ruščina je najbolj razširjen slovanski jezik in geografsko najbolj razširjen med vsemi jeziki na območju Evrazije. Je uradni jezik v Ruski federaciji, Belorusiji, Kirgizistanu in Kazahstanu in eden od uradnih jezikov v večini držav, ki so bile nekoč del Sovjetske zveze. Kot materni jezik jo uporablja 161 milijonov ljudi, še dodatnih 110 milijonov ljudi se sporazumeva v tem jeziku. Ruščina je eden od šestih uradnih jezikov Organizacije združenih narodov. Ruski jezik se deli v dve oziroma tri glavne skupine narečij, znotraj teh skupin pa obstajajo številna lokalna narečja. Prevajanje iz ruščine in v ruščino zahteva dobro usposobljene in izkušene prevajalce, ki poleg uradne ruščine kot maternega jezika obvladajo narečne posebnosti in kulturne razlike.

POVPRAŠEVANJE