040 808 585, 02 5555 111

Prevod v madžarščino

EuroComIT3 nudi več prevajalskih storitev v madžarskem jeziku za celo vrsto različnih namenov.

Nudimo prevajalske storitve dokumentov v vseh formatih: pdf, doc, docx, rtf, xml, html, ročno napisani dokumenti in ostali formati.

 Prevajanje v madžarščino izvajajo prevajalci, ki jim je madžarščina materni jezik. Na voljo so vam prevodi iz madžarskega v angleški in iz angleškega v madžarski jezik.

Prevajalci EuroComIT3 so strokovno usposobljeni in imajo ustrezne izkušnje, zato so prevodi za uporabnike madžarskega jezika lahko razumljivi in se lepo berejo.

O madžarskem jeziku

Madžarski jezik je uradni jezik Republike Madžarske. Uporablja ga 10 milijonov Madžarov na Madžarskem in še približno 4,5 milijona ljudi v delih Avstrije, Hrvaške, Romunije, Slovaške, Srbije, Slovenije in Ukrajine, ki so pred prvo svetovno vojno spadale v madžarski del Avstro-Ogrske. Madžarščina je eden od najbolj zapletenih jezikov, ki se jih je težko naučiti. Obstaja osem različnih madžarskih narečij, ki jih je težko natančno prevajati. Zaradi kompleksnosti jezika so prevajalske storitve, ki jih nudijo materni govorci, zelo pomemben element za pravilno prevajanje in razumevanje dokumentov.

Posebno se odlikujemo na naslednjih področjih:

  • prevodi pravnih dokumentov
  • prevodi poslovnih dokumentov
  • prevodi znanstvenih in tehničnih dokumentov
  • prevodi akademskih člankov in prispevkov
  • prevodi in lokalizacija spletnih strani in spletiš
  • prevodi namiznega založništva.
POVPRAŠEVANJE